logo    BALÓNKY PŘÍBRAM  PLNÍME HÉLIEM  Provádíme balónkové výzdoby 

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Níže uvedené obchodní podmínky upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím (dále jen balonkovaparty.cz),  a jsou pro obě strany závazné. Vyhotovením objednávky dává kupující najevo svůj bezvýhradný souhlas se zněním obchodních podmínek.

1/ balonkovaparty.cz uvádí ceny konečné t.j. již včetně DPH

2/ Kupující je v průběhu nákupu upozorněn na skutečnost, že konečná suma bude navýšena o poštovné. Na konci nákupu se podle dodací podmínky objeví i částka poštovného.

3/ Kupující objednává zboží pomocí virtuálního nákupního košíku. Před zasláním závazné objednávky je kupující povinen zkontrolovat obsah košíku (zvolené produkty, barvy a množství). Na následné reklamace ohledně špatně zadaného artiklu, množství popř. barvy nebude brán ze strany balonkovaparty.cz zřetel.

4/ Po zadání příkazu "závazně objednat" je kupující povinen řádně vyplnit všechny údaje, které balonkovaparty.cz požaduje. Objednávka kupujícího může být ze strany balonkovaparty.cz telefonicky autorizována a potvrzena. Z tohoto důvodu je vyžadován i telefonický kontakt.

5/ Zboží si může kupující vyzvednout v obci Příbram na předem domluveném místě nebo mu bude po domluvě doručeno na danou adresu a to po řádném zaplacení objednávky na zaslaný účet, nebo zálohovou fakturou, která mu bude zaslána na emailovou adresu.

6/ Balonkovaparty.cz je povinna zaslat zboží co nejdříve po obdržení objednávky - standardní je expedice (vyskladnění) max. do 96 hodin po obdržení objednávky. V případě, že zboží není skladem,je kupující o této skutečnosti neprodleně informován, stejně tak i o dodací lhůtě. V případě, že kupujícímu náhradní dodací lhůta nevyhovuje, má možnost objednávku stornovat popř. změnit dle stávajících skladových zásob.

7/ Balonkovaparty.cz zboží zasílá Českou poštou - Balíkem do ruky. Kupující je informován o přesném termínu expedice a předpokládaném termínu obdržení zásilky.

8/ V případě, že kupující zásilku ve stanoveném termínu neobdrží, je povinen neprodleně informovat balonkovaparty.cz, který obratem zásilku u České pošty dohledá a informuje kupujícího o místě a čase možného převzetí zásilky.

9/ Balonkovaparty.cz si vyhrazuje právo neakceptovat objednávku od kupujícího, který v minulosti bezdůvodně závazně objednané zboží nepřevzal. Popř. takovému kupujícímu dodat zboží jenom po přijetí platby na základě zálohové faktury.

10/ Kupující má právo stornovat popř. změnit potvrzenou objednávku do 30 minut, popřípadně telefonicky domluvit podrobnosti, pokud již zásilka nebyla vyexpedována.

11/ Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14 dní ode dne doručení. V tomto případě se kupující zavazuje vrátit zboží v originálním obalu, nepoužívané a nepoškozené. Kupující vrací zboží na své náklady. Při splnění těchto podmínek se prodávající zavazuje vrátit kupujícímu celou částku převodem na jeho účet, a to do 14 dnů od obdržení zásilky. Balonkovaparty.cz upozorňuje, že zásilky vrácené formou dobírky nepřevezme.

12/ Balonkovaparty.cz poskytuje na zboží záruku dle obecně závazných předpisů.

13/ Kupující má právo reklamovat zboží, které nebylo poškozeno nesprávným zacházením, nevhodným skladováním, mechanickým poškozením popř. chybnou manipulací s výrobkem.

14/ Záruční doba na latexové balónky je 12 měsíců.

15/ Kupující je povinen objednané zboží převzít. V případě svévolného nepřevzetí zásilky je balonkovaparty.cz oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 500,- Kč jako paušální náhradu zbytečně vynaložené práce a nákladů s tím spojených.

16/ Balonkovaparty.cz si vyhrazuje právo obchodní podmínky průběžně doplňovat a měnit podle obecně právních předpisů.

17/ V průběhu registrace poskytuje kupující osobní údaje, které jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním, shromažďováním a využíváním svých osobních údajů v databázi prodávajícího, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představuje Česká pošta, které jsou osobní údaje zákazníků předávány pouze v rozsahu nutném pro doručení zboží.

OTVjYmF